31. 8. 2015

Stavebnica - AVR component tester M328

Ďalšia stavebnica, ktorú som si kúpil z banggood stránky je univerzálny tester súčiastok postavený na procesore ATMega 328, z čoho vychádza aj skratka M328 (link, 13.10$).

Tento tester ma zaujal najmä možnosťou merať vnútorný odpor elektrolytických kondenzátorov (ESR), ktoré sú najčastejším problémom v kazení modernej elektroniky.


Tester však umožňuje zdetekovať a zmerať rôzne typy súčiastok:
- NPN a PNP tranzistory
- N-channel a P-channel MOSFET
- JFET
- diódy a LED (vrátane dvojitých)
- zenerove diódy do 4V
- triaky
- tyristory
- odpory (0,01Ω až 50MΩ)
- kondenzátory (25pF az 100mF) + meranie ESR od 90nF
- indukčnosť (0,01mH az 20H)
- 10-bit PWM (výstup na TP2)
- separátne meranie C, R (režim sa aktivuje automaticky pri testovaní na TP1 a TP3)

Výborné fórum svetelektro má k nemu diskusiu, dodáva aj slovenskú lokalizáciu firmwaru.
Obsiahly PDF manuál je možné sťahovať z wiki. Stavba je popísaná aj na tomto blogu.

Stavebnica objednaná z linku obsahuje aj bielu krabičku.


Rezistory nie sú popísané ako pri stavebnici hodín, potrebný je preto pre stavbu aj multimeter. Plošný spoj je štvorcového tvaru, opäť obojstranný s popismi súčiastok vrátane hodnôt rezistorov. Dôvod je ten, že balík neobsahuje žiadny návod. Príjemný bonus je konektor pre externé napájanie a svorkovnica pre testovacie vstupy.


Ako je vidieť na popise súčiastok, ako 5V/100mA/1% napájací stabilizátor (LDO) je použitý obvod HT7550 fy Holtek. Dôležitá je nízka spotreba naprázdno (2.5uA) kôli prevádzke na batériu.
Zdroj referenčného napätia 2,5V je tu TL431 (originál odporúča LM4040 0,1%, LT1004CZ, LM336 0,8%), tento obvod má toleranciu 0.5/1/2%. 
Použité rezistory zodpovedajú zapojeniu podľa manuálu, otázne je či sú trojice 680+470K dostatočne presné (odporúčanie na precízne 0,1%).
Pre meranie je potrebné stlačiť tlačidlo TEST, prístroj je aktívny niekoľko sekúnd a potom sa sám vypne pre šetrenie batérie. Túto funkciu zabezpečuje tranzistorové zapojenie 9012, 2x9014 tranzistorov okolo stabilizátora 5V. Tlačidlom sa aktivuje napájanie, softvér ho podrží nastavený čas zapnuté výstupom PD6(12).


Pin ADC4(27) sníma napätie referenčných 2.5V, pin ADC5(28) sníma napätie batérie cez delič 10K,3K3.
LCD displej je pripojený klasickým 4bit zapojením, kontrast sa ovláda 10K trimrom v hornej časti spoja. Podsvietenie je napájané cez rezistor 220ohm, displej svieti intenzívne.


Osadzovanie súčiastok bolo jednoduchšie ako u hodín, súčiastok je menej. Problém však robilo spájkovanie konektora na displej a konektora pre displej na plošný spoj. Tieto kontakty by bolo dobré pred spájkovaním oškrabať a pri spájkovaní prednostne zohrievať.
Zapojenie opäť funguje na prvý pokus. Po prvom zapnutí je potrebné ho nakalibrovať najskôr spojením 3 testovacích vstupov, neskôr na výzvu pripojením 100n-20uF kondenzátora medzi 1 a 3 vstup.
Vstupné káble s krokosvorkami som spravil zo starého počítačového zdroja, aby mali dostatočný prierez pre meranie ESR.
Merač je určite zaujímavý na detekciu neznámych tranzistorov (identifikuje vývody, zosilnenie), meranie kapacity a ESR kondenzátorov (2uF-50mF aj v obvode), indukčnosti cievok. Za túto cenu sa určite oplatí a zastúpi drahšie prístroje.
Vhodné by bolo doplniť ochranu vstupov, či už diódami alebo relé, alebo jednoducho skratujúcim vypínačom.
Spotreba pri meraní je okolo 20mA, znížiť by šla zmenou 220ohm rezistoru podsvietenia displeja, prípadne použiť klasický displej s čiernym písmom s vypínateľným podsvietením (deň). Odpor som nakoniec zmenil.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára