3. 3. 2017

Oracle - ADRCI a čistenie starých logov

Pre nastavenie automatického odmazávania diagnostických logov v oracli je možné použiť ADRCI command line utilitu.

Nastavením dvoch parametrov pre každý "home" - myslí sa tým home pre logy databáz a listenerov (ide o podadresáre v štruktúre diag):
     SHORTP_POLICY - štandardne 30 dní, trace a core dump súbory
     LONGP_POLICY - štandardne 365 dní, incidenty a health monitor

(čas je v hodinách, 240 = 10dní)

oracle> adrci exec="show home"
diag/rdbms/db1/DB1
diag/rdbms/db2/DB2
diag/tnslsnr/srv1/lsnr12

adrci
  set home diag/rdbms/db1/DB1
  set control (SHORTP_POLICY = 240)
  set control (LONGP_POLICY = 360)
  purge

adrci> show control

ADR Home = /oracle/diag/rdbms/db1/DB1:
*************************************************************************
ADRID    SHORTP_POLICY  LONGP_POLICY  LAST_MOD_TIME            LAST_AUTOPRG_TIME          LAST_MANUPRG_TIME          ADRDIR_VERSION  ADRSCHM_VERSION  ADRSCHMV_SUMMARY  ADRALERT_VERSION  CREATE_TIME
------------ --------------- -------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ---------------- ----------------- ------------------ ------------------ -----------------------------------
2846434984  240       360      2016-10-26 11:53:54.575989 +02:00  2017-02-28 00:26:11.706513 +01:00  2017-02-25 06:05:48.542464 +01:00  1        2         82         1         2015-03-30 21:29:03.652688 +02:00
1 rows fetched


Je možné aj ručné spúšťanie purge s parametrom age v minútach.

purge -age 10080  

ADRCI nemaže auditné záznamy v adresároch adump. Na mazanie týchto súborov pomocou find príkazu som spravil skript, ktorý zverejním niekedy nabudúce.

link na článok http://brano2.blogspot.sk/2017/05/oracle-shell-odmazavac-starych-logov.html

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára