29. 4. 2015

Unix - paralelné kopírovanie súborov

Niekedy je potrebné prekopírovať naraz veľký počet súborov medzi servrami a paralelným behom sa ušetrí veľa času.
Nižšie uvedený skript kopíruje paralelne 2 procesmi (premenná "pro") súbory uvedené aj s cestami v súbore "datafiles_list_ESKVPL". Aktuálne kopírovaný súbor v poradí načíta do premennej "file" a do premennej "filec" skonvertuje zdrojovú na cieľovú cestu (v tomto prípade len odlišný jeden podadresár).
Kopírovanie prebieha v riadku "ssh".

12. 4. 2015

Relé z auta

Pozrel som sa do relé z auta značky VW/Audi. Obyčajne sú tvaru kocky s kontaktami na jednej strane, majú buď 4 alebo 5 vývodov, podľa toho či majú vyvedený aj rozpínací kontakt.


4. 4. 2015

Oracle - insufficient memory for PX buffers

Po upgrade oracle verzie DB, sťahovaní na iný server vznikla pri paralelnej rekompilácií invalidov (SYS.UTL_RECOMP) hláška ORA-12853. V popise nedostatok large pool a číslo paralelného procesu ktorému sa nepodarilo alokovať pamäť.

DECLARE
*
ERROR at line 1:
ORA-12801: error signaled in parallel query server P123
ORA-12853: insufficient memory for PX buffers: current 68400K, max needed 487760K
ORA-04031: unable to allocate 65560 bytes of shared memory ("large pool","unknown object","large pool","PX msg pool")
ORA-06512: at "SYS.UTL_RECOMP", line 65
ORA-06512: at line 4