20. 11. 2014

Oracle - restricted session

V pripade niektorých administrátorských úprav na databáze (patchovanie, upgrade, presun tablespaces) je vhodné znemožniť prístp ostatným používateľom do DB.
Pre oracle DB existuje pre tento prípad tzv RESTRICTED SESSION.


19. 11. 2014

Oracle - vygenerovanie DDL príkazu

Občas je potrebné vygenerovať príkaz pre založenie už existujúceho objektu v databáze (alebo ho upraviť pre výrobu iného), napríklad prázdnej tabuľky, view, či triggra.
V softvéroch pre správu sa zvyčajne označuje termínom "generate DDL".


6. 11. 2014

Oracle Wallety

Podobnú funkciu ako ssh kľúče pri vzdialenom prihlasovaní na server majú v prípade oracle databázy wallety. Prihlásenie do databázy potom funguje bez loginu a hesla, čo umožňuje automatizáciu procesov (monitoring, reporty, rôzne pravidelne spúšťané údržbové skripty..) bez neustálej úpravy skriptov a obáv z použitia tzv. plaintext hesiel.