23. 4. 2014

NAS server 2 - skladanie 1 časť

Po objednaní a príchode zásielky s komponentami pre NAS server podľa výberu začala stavba.


NAS server 1 - výber hardware

Dáta a multimédiá v domácnosti časom naberajú na kapacite a pri viacerých počítačoch nieje jednoduché udržiavať prehľad v umiestnení jednotlivých dát.
NAS server (Network Attached Storage), teda sieťovo pripojené úložisko, je riešením. Jedná sa o nezávislé sieťové diskové úložisko, ktoré centralizuje dáta a pri dostatočných rýchlostiach aj nahradzuje diskové kapacity jednotlivých počítačov (postačuje potom SSD s operačným systémom a aplikáciami).


16. 4. 2014

Svetlá so senzorom pohybu

Malé svetlá s pohybovým senzorom (PIR) sú vhodné pre orientačné nasvietenie chodby počas nočných prechádzok bytom napríklad do chladničky :-) okrem zanedbateľného množstva elektriny šetria bežné osvetlenie ktoré by sa častým zapínaním ničilo a navyše nieje nutné nič zapínať a vypínať ručne.

PIR je skratka od Pasívny Infračervený Senzor, teda funguje na princípe snímania tepelného vyžarovania osôb v infračervenom pásme. Ich pohybom sa mení výstup takéhoto senzora a táto zmena vyvolá zapnutie osvetlenia na určitý definovaný čas. Senzor sa zároveň použije na detekciu dňa aby počas dobrých svetelných podmienok nezapínal svietenie a šetril tak batérie.

Porovnanie dvoch podobných svetiel..

15. 4. 2014

WAP stránky 1

WAP stránky 1

WAP je stará technológia pre zobrazenie stránok v starších mobilných telefónoch (napr nokia 3510).
Využíva xml tagy (ako html stránky), avšak zväčša iné. Stránka musí byť validná (nemôže chýbať uzavretie tagu, preklep v tagu atď), inak ju telefón vôbec nezobrazí. Ponúka prehľadnosť, potrebuje len malé prenosy dát a jednoducho sa v ňom naviguje telefónom.