13. 11. 2017

Off topic - špeciálne znaky a diakritika v HTML

Pri výpise textov na web stránkach napríklad cez PHP, prípadne pri písaní blogu občas potrebujem napísať špeciálne znaky, ako tie s diakritikou, či grécke symboly.

Zoznam si budem aktualizovať ak mi nejaké pribudnú (w3c slovníček, zoznam UTF):

(Á) dĺžeň  "acute"  Á  Á
(Č) mäkčeň  "caron"  Č  Č
(ô) vôkáň  "circumflex"  ô
(ä) dvojbodka  "diaeresis"  ä
(Ω) Ω
(μ) μ
(π) π
(€) €
(°) stupeň °

6. 11. 2017

Oprava - reklamná powerbanka Oracle

Powerbanka sa donekonečna nabíjala. Po pripojení nabíjaného telefónu sa rozsvietila modrá LED, avšak po odpojení sa niekedy vypla po krátkej chvíli a niekedy sa vypnúť nechcela. V kľudovom režime stačilo správne pomykať a LED sa opäť zapla ako keby bol pripojený mobil.

Powerbank Oracle

Vyzeralo to na zlý kontakt, nasledovalo teda rozobratie.