29. 3. 2017

Oracle - sqlplus a login skript

Štandardne sa po prihlásení cez sqlplus klienta na databázu oracle spustí skript login.sql, ak sa nachádza v ceste $ORACLE_HOME/sqlplus/admin.

Dá sa však presmerovať do inej cesty parametrom prostredia SQLPATH=....

8. 3. 2017

Rozbor - sieťový filter z výkonnejšej UPS

Dávnejšie som rozobral jednu výkonnejšiu UPS určenú pre servery. Jednalo sa o voľne stojacu (nie rack) plechovú skrinku s približne 11timi batériami zapojenými do série s pomerne rozmerným plošným spojom s elektronikou. Menič tu využíval feritové transformátory, šlo teda o spínaný zdroj, na rozdiel od bežných domácich UPS s rozmerným transformátorom.

Dlhšie som sa chystal pozrieť na sieťový filter, ktorý mala zabudovaný na zadnej stene, tu teda je.

3. 3. 2017

Oracle - ADRCI a čistenie starých logov

Pre nastavenie automatického odmazávania diagnostických logov v oracli je možné použiť ADRCI command line utilitu.

Nastavením dvoch parametrov pre každý "home" - myslí sa tým home pre logy databáz a listenerov (ide o podadresáre v štruktúre diag):
     SHORTP_POLICY - štandardne 30 dní, trace a core dump súbory
     LONGP_POLICY - štandardne 365 dní, incidenty a health monitor