4. 5. 2019

Oprava - záhradné nožnice Bosch Ciso

Po odložení na zimu prihrdzavela pohyblivá časť čepele elektrických záhradných nožníc k tej pevnej. Sprevodovaný elektromotor zaťažil pri prvom jarnom pokuse o strihanie nadmerným prúdom batériu aj mosfet tranzistor.

Väčší problém však nastal, keď sa nožnice ani po odložení z ruky nezastavili a začali dymiť. Jediná záchrana bola ich okamžite rozobrať a pripojený akumulátor odpojiť.

Nožnice Bosch Ciso odkrytované