31. 12. 2016

NAS server 10 - plné otáčky ventilátora pri vypínaní

Po zregulovaní ventilátora cez fancontrol malo toto jedinú chybičku krásy a to plné otáčky ventilátora pri vypínaní NAS servera.
Možno (okrem umiestnenia za skriňou) aj toto prispelo k zanášaniu hustého rebrovania chladiča.


Nebol by to linux, aby tento problém už v nejakom internetovom fóre niekto nevyriešil, tu som našiel inšpiráciu vo fóre Arch: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=118245

29. 12. 2016

Úprava - optický router orange ako switch

Tento router som rozoberal v staršom članku (tu). Ako som vtedy uzavrel, hodil by sa ako gigabitový switch. Zariadenie však ponúka veľa funkcionalít navyše, ktoré spotrebúvajú elektrinu (podľa manuálu typicky 8W). Pozriem sa preto detailnejšie na zapojenie a pokúsim sa odpojiť nepotrebné bloky.

22. 11. 2016

Rozbor - SSD disk OCZ onyx 32GB

SSD disk prestal BIOS detekovať, kým v režime "IDE" ho odignoroval a štartol z klasického disku, v režime "AHCI" zamrzol na detekcií úplne. Vyzerá, že dožil, tak sa aspoň pozriem dnu.

14. 11. 2016

NAS server 9 - SMART výpis diskov v linuxe

Nedávno som zachytil článok (link) o ničení SSD diskov otvoreným prehliadačom Firefox častým prepisom súboru recovery.js. Sem ukladá otvorené záložky pre prípad pádu. Štandardný interval prepisu súboru je 15 sekúnd, zamenil som ho (about:config - browser.sessionstore.interval) na 5 minút.

Napadlo ma, že by nebolo zlé sledovať SMART parametre (wiki), ktoré poskytujú disky o svojom stave (čas behu, vadné bloky, výkon).

12. 11. 2016

Rozbor - serverový disk 15K.5

Na rozbor prišiel druhý 15 tisíc otáčkový serverový disk od firmy Seagate, teraz vyrobený pre firmu SUN. Konektor je rovnako vyzerajúci (SCA-2, wiki) ako v prípade minule rozoberaného disku pre HP, avšak neobsahuje vrámci šuflíka dodatočný zdroj a ide o generáciu novší model 15K.5 (minule 15K.4).

2. 11. 2016

Oracle - zapĺňanie auditu (chybný synonym vs granty)

Po nasadení dodávky na oracle databázu sa nadmerne rýchlo začal zapĺňať audit kôli aplikačnému serveru. Najskôr pozrieme najpočetnejšie výskyty (zdroj problému zapĺňania) a potom podľa podmienky (u mňa login, teda userid) vyhľadáme takýto auditný záznam:

select userid, userhost, count(0)
from aud$
group by userid, userhost
order by 3;

select * from sys.aud$ where userid = 'S_OPER';

31. 10. 2016

Oracle - RMAN backup hlási čakanie na enqueue

Ak RMAN skript pri zalohovani zakaždým hlási:

waiting for snapshot control file enqueue
waiting for snapshot control file enqueue
waiting for snapshot control file enqueue

Treba killnúť v databáze proces pod SYSom s modulom RMAN, všetko sa rozbehne (bude pár dní starý).

select 'alter system kill session '''||a.sid||','||a.serial#||''';'||'       '|| a.module  KILL_CMD
from v$session a, v$process p
where p.addr=a.paddr and a.status <> 'KILLED' and type <>'BACKGROUND' and a.module like 'rman%'
order by module;


Ak pokillujete všetko krížom krážom a stále to hlási v novom backupe, dá sa pozrieť selectom ktorý proces robí tento lock:

SELECT s.SID, USERNAME AS "User", PROGRAM, MODULE, ACTION, LOGON_TIME "Logon", l.*
 FROM V$SESSION s, V$ENQUEUE_LOCK l
WHERE l.SID = s.SID AND l.TYPE = 'CF'  AND l.ID1 = 0 AND l.ID2 = 2;

U mňa bol v stave killed, takže riešenie je reštartnúť databázu, dovtedy to bude hlásiť.

Oracle - vyhľadanie súborov DB

Ak sme na neznámom (unix?) serveri, kde potrebujeme dohľadať v Oracle či už umiestnenie súborov, alebo logov, hodia sa takéto selecty z databázy.

Štandardné (oracle štýl) nahranie enviromentu danej databázy (cesty do oracle home, klient, TNS atď) skriptom oraenv, následne vyhľadanie cesty k logom (aj alert) na serveri:
oracle@serv:~$ . oraenv
ORACLE_SID = [] ? DB1
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle

oracle@serv:~$ sqlplus / as sysdba

-- najdi trace
SQL> select value from v$diag_info where name = 'Diag Trace';

VALUE
----------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/diag/rdbms/db1/DB1/trace

-- aj ine cesty SELECT * FROM V$DIAG_INFO;

19. 10. 2016

Zmena windows témy jedným dvojklikom

Často vo firemnom prostredí dochádza k preplácaniu pozadia plochy firemnou reklamou. Je to otravné a zriaďuje to akúsi jednotvárnosť do prostredia v ktorom sa podvedome chceme cítiť príjemne.
Vytvoril a uložil som si vlastnú tému "brano", teda aj vlastný obrázok na pozadí. Do vlastného súboru (c:\brano\tema.cmd) som si vložil nasledujúci kód:

rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,Control_RunDLL %SystemRoot%\system32\desk.cpl desk,@Themes /Action:OpenTheme /file:"C:\Users\Brano2\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\brano.theme"

Na tento súbor som si spravil odkaz na ploche. Malá nevýhoda je, že po spustení zmeny ostane vyskočené okno s voľbou tém.

13. 10. 2016

Oracle - pridanie miesta v tablespace

Jedna z klasických úloh DB admina je pridávanie miesta pre databázové objekty. V oracle sa jedná o zväčšenie tablespace, ten sa môže skladať z viacerých súborov. Tieto možno pridávať alebo meniť im veľkosť aj za behu databázy.

Prikladám príkazy na monitoring a zväčšovanie priestoru v tablespacoch.

Oracle - vyhľadanie chyby v kóde procedúry

Čo spraviť ak sa v databáze nachádza invalidný objekt a máme k dispozícií iba klienta sqlplus? Nasledujú kroky kompilácie a v prípade neúspechu debug.

SQL> select * from dba_objects where status='INVALID';

Ak select vráti objekty, je možné najskôr skúsiť kompiláciu.

8. 10. 2016

Oracle - presunutie datafile

Občas je potrebné presunúť dátový súbor oracle databázy na iný filesystém. Zvyčajne kôli kapacitným dôvodom. Ďalšia možnosť je v prípade omylu pri zakladaní, či konsolidácie formátu názvov potrebné premenovanie.

1.metóda (DB offline) - alter database
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate
startup mount
alter database rename file '/d1/ora/DB1/data01.dbf' to '/d2/ora/DB1/data01.dbf';
alter database open

2.metóda (DB online) - alter tablespace
sql> alter tablespace DATA offline;
> mv /d1/oracle/DB1/data01.dbf /d2/oracle/DB1/data01.dbf
sql> alter tablespace DATA rename datafile '/d1/ora/DB1/data01.dbf' to '/d2/ora/DB1/data01.dbf';
sql> alter tablespace DATA online;

3.metóda Oracle Enterprise Manager (podobná ako 2., sql kroky sú klikateľné)

Oracle - procesy na pozadí

Zoznam rôznych typov procesov bežiacich pre každú inštanciu databázy oracle (isté zmeny sú od v12 u pluggable databáz) je medzi úvodnou teóriou v školeniach a knihách. Prečo si to nespísať.

7. 10. 2016

Oracle - pomalé triedenie, with

Stalo sa mi pri vyberaní riadkov z oracle databázy, že z komplikovaného view sa mi vrátil nezotriedený výstup okamžite, ale dátumovo triedenému trval výpis 5-6 sekúnd.
Možno by pomohlo použiť hinty, či upraviť definíciu view napr do iného poradia.

Nakoniec som však použil klauzulu "with" (oracle 9.2 a vyššie), ktorá vytvorí inline view, alebo dočasnú tabuľku podľa viacnásobnosti použitia.

with aa as (
select meno, datum, chyba
from tabulka_chyb)
select * from aa
order by datum desc, meno, chyba

Vznikne view "aa" ktoré obsahuje rýchlo vybrané nezotriedené dáta, z tohto sa následne selectom dáta vyberú a zotriedia. Po ukončení query sa view zahodí.
V prípade prepadu výkonu sa dá Oracle "donútiť" vytvoriť dočasnú tabuľku cez hint "materialize". Prvý select doplníme "select /*+ materialize */ meno,..."

Ako alternatíva sú globálne dočasné tabuľky (GTT).

3. 10. 2016

Oracle - locky a zaseknutá kompilácia

Ak sa v oracle databáze daný objekt používa (mení), kôli konzistencií dát sa používajú rôzne typy uzamknutia pred povolením ďalších zmien iným používateľom.

Napríklad ak aplikácia používa tabuľku na úpravu záznamu práve keď sa snaží záznam upraviť vývojár ručne, jeho úprava čaká na uzatvorenie transakcie aplikáciou.

29. 9. 2016

Večný plameň a elektrický obvod

Aj v prípade ohrevu vody plynom u starších ohrievačov, kde ešte nieje zložitá elektronika je použitý elektrický obvod. Jedná sa o Junkers PowerControl WR14-P23 (14l\min, P-piezo zapalovač,23-zemný plyn, pdf).

25. 9. 2016

NAS server 8 - regulácia ventilátora

Napriek úspornému procesoru bolo počuť hluk od ventilátora NAS serveru. Dalo by sa to pravdepodobne riešiť nastavením v BIOSe na úplné vypínanie, avšak povedal som si, že operačný systém môže regulovať otáčky podľa rôznych požiadaviek.

Pre reguláciu som chcel skript, nie grafický program, preto som použil pwmconfig. Tento skript sa nachádza v balíku fancontrol.

22. 9. 2016

DIY - usb ventilátor

Na horúce letné dni v práci som zmontoval zo starých zásob USB ventilátor - recyklát. Ventilátor je 8cm zo starého zdroja, stojan je hrubý medený drôt zvýšený po inštalácií zásuvky. USB káblik zo starej webkamery, stačilo prepojiť červené a čierne drôty.


Otáčky sú síce nízke, ale v lete poteší aj to.

11. 9. 2016

Shell - zistenie adresára procesu

Pri prezeraní procesov v unix systémoch sa niekedy hodí zistiť adresár z ktorého boli spustené. Pre linux funguje AIX aj SOLARIS verzia:

HPUX:  pfiles $PID | grep bin
AIX:   ls -l /proc/$PID/cwd
SOLARIS:   pwdx $PID

8. 9. 2016

Shell - nástroje linuxového príkazového riadka

Tu som si zozbieral poznámky k pár príkazom používaným z príkazového riadka v linuxe. Ide o head, tail sort, uniq, wc, tr, grep, a awk utilitky.
Ich výstup možno reťaziť cez pipe a dosiahnuť tak napríklad abecedne zoradené neduplicitné slová z 5teho stĺpca súboru.

31. 8. 2016

Handbrake zamŕza pri scane DVD

Zálohovaniu DVD pod linuxom treba občas pomôcť. Ak softvér Handbrake zamŕza pri analýze DVD (scan) a odmieta pokračovať, je možné otvoriť len jeden "titul".
Pre zistenie zoznamu titulov použijem "lsdvd", najskôr ho treba nainštalovať

sudo apt-get install lsdvd

21. 8. 2016

Rozbor - optická myš Logitech M-UV96

Pozrel som sa na pomerne rozšírený starý model optickej myšky ku PC. Ide o Logitech M-UV96.
Ide o optickú myš do USB portu, má dve tlačítka a koliesko. Napájanie 5V 100mA.

17. 8. 2016

Oprava - USB autonabíjačka 2A

Klasická USB nabíjačka do autozásuvky, jeden výstup, modrá LED. Na obale je uvedené VCU0502000, vstup 12 24V, výstup 5V 2A. Pri použití sa vovnútri niečo ulomilo a prestala fungovať.

8. 8. 2016

Rozbor - LCD monitor IIYAMA Prolite L460W

Možnosť rozboru tohto raritného kúsku ma potešila. Podobnosť s nedávno rozoberaným 17" monitorom je náhodná, tu sa jedná o veľký 46" panel, s natívnym HD rozlíšením. Dátum výroby koniec roka 2005, odhadovaná cena v dobe kúpy tesne pod 10000$. Dôvod výmeny je "pamäťový" efekt kryštálov, keď pri monitoringu svieti dlhšiu dobu určitá informácia, po jej vypnutí je naďalej dlhodobo výrazná zmena svietivosti daných bodov a je teda stále čitateľná.

Základné parametre:
model no: PLL460W-B0U
100-230V (3,9-1,7A) 50/60Hz 340W
46 palcov (117cm) 600:1 193MHz pixel 1920x1080  2x10W(4ohm) 45kg
a-Si TFT Active Matrix
používateľský manuál (pdf), informácie (web)

1. 8. 2016

Rozbor - zdroj z tlačiarne Canon IP2000 K30229

Tento zdroj bol v nedávno rozobranej tlačiarni Canon IP2000 vložený ako modul. Parametre na obale sú 220-240V 50-60Hz 0.35A primár, 24V 1.1A sekundár.
Konektor pre pripojenie siete je rovnaký ako "europlug" kábel k rádiám či holiacim strojčekom. Výstup je 3 pinový konektor.
Krabička je zaskrutkovaná dvoma bezpečnostnými skrutkami, tieto idú povoliť a vykrútiť jemnejšími klieštami.

29. 7. 2016

Rozbor - LCD monitor IIYAMA Prolite E431S

Tento 17" monitor má už najlepšie roky za sebou (vyrobený cca 2004), fyzicky poškodený LCD panel, tak som pred jeho recyklovaním nazrel dovnútra. Parametre:
Model: PLE431S-S1S,  17 palcov, 1280x1024, 700:1, 135MHz pixel, a-Si TFT active matrix
Napájanie: 12V 3.5A 42W
Konektory: 12V DC, jack pre audio vstup, D-SUB (VGA), DVI-D
Používateľský manuál (pdf)

18. 7. 2016

Hliníkové rozvody a kopajúca chladnička

Do predlžovačky za kuchynskou linkou som potreboval zapojiť ďalší spotrebič. Táto potrebovala vymeniť za dlhšiu a tak som odťahoval chladničku za ktorou bola zapojená do steny. Po prvom posunutí chladnička stíchla a potom som sa pustil do jej úplného odtiahnutia, keď ma nepríjemne popŕhlilo v prstoch. Hneď mi bolo jasné, že sa niekde prerušil vodič.
Fázovačka namerala fázu na kostre chladničky, vypol som okamžite istič. Ešte, že sa nikomu nič nestalo.
Podobný príbeh možno zažiť častejšie ako to na prvý pohľad vyzerá, kde je háčik?

9. 7. 2016

NAS server 7 - úsporný režim CPU a HDD

Keďže server beží často celý deň, aj keď sa naň nik nepripája, oplatí sa kôli úspore prúdu, hlučnosti chladenia, upraviť nastavenia linuxu. Pozrel som sa na úsporný režim disku a nastavenia ovládačov cez powertop.

6. 7. 2016

Rozbor - nabíjačka nokia ACP-8E

Nabíjačka ACP-8E, starší nokia konektor, primár 100-240V, 120mA, sekundár 5.3V, 500mA. Vyrobená vo Fínsku firmou SALCOMP. Už podľa váhy a rozmerov ide o spínaný zdroj.

29. 6. 2016

Na súčiastky - atramentová tlačiareň Canon Pixma IP2000

Atramentová tlačiareň určená na vyhodenie. Canon Pixma iP2000, má jeden USB port pre počítač, jeden pre priamu tlač (direct print port), dva zásobníky - farebná tlač, čierna (BCI-24). Na stránke uvádzajú 42KB buffer RAM, 600dpi pre čiernobielu a 4800x1200 pre farebnú tlač. Rýchlosť tlače 20/14PPM pre čiernobielu/farebnú tlač.

28. 6. 2016

Rozbor - FujiFilm FinePix AX500

Digitálny fotoaparát FujiFilm FinePix AX500, motorček bzučí, ale nehýbe objektívom. Najskôr parametre, ide o lacný fotoaparát (cca 60eur) má 5x optický zoom, 14MPix, SD karta, 2x AA batéria.

27. 6. 2016

Rozbor - Laminovacka Tesco TLam3

Nahliadol som do Tesco laminovačky, vyrobená v auguste 2006. Označenie na štítku:   Tesco A4 laminator 230-240V 50Hz max 200W. Model: TLam3.

23. 6. 2016

Rozbor - 3COM Hub so zvláštnou súčiastkou

Starý hub od 3COM, 8 portov pre ethernet, 1 pre koaxiál, vyzerá úplne obyčajne. Hlavný čip Accton EH5038A, áno je to hub, nie switch. O napájanie sa stará RT34063A (richtek) podporený tranzistorom 2SA1012Y (PNP 50V 5A).

Rozbor - Orange router a settopbox

Router aj settopbox Orange boli vyhodené, rozhodol som sa pozrieť dnu. Router je Huawei EchoLife HG8240 GPON terminal. Settopbox je Sagem IAD84 HD OS.

13. 6. 2016

Oprava - 2.1 aktivne reproduktory Samsung GNT-5000

Nedávno spomenuté reproduktory GNT-5000 chrapčavo menili hlasitosť a zafarbenie zvuku pri pritláčaní potenciometra výšok ( TREBLE ). Po optickej kontrole a mechanickom dotláčaní plechu kostry potenciometra som sa uistil že ide o studený spoj (popraskaný cín).


Plechové šasi potenciometra je tu využité ako prepoj kostry zosilňovača na dva rezistory (žlté šípky) korekčných obvodov. Postačilo prespájkovať studené spoje v mieste červených šípok, avšak preistotu som vložil aj drôt, ktorý by mohol po prípadnom ďalšom praskaní udržať kontakt.

Istotne, šlo by vodivo spojiť plôšky vľavo od žltých šípok, avšak rôzne vedenie cestičiek môže ovplyvniť aj stabilitu či skreslenie (zemné slučky).

7. 6. 2016

PHP - obrázky z mobilu na server

Často je problémom ako dostať fotky zo smartfónu do počítača, počítač nemá bluetooth a kábel sa zapatroší.
Sú tu možnosti - nahrať fotky do google (ochrana súkromia?), alebo ich nahrať do rozpísaného mailu (draft).

V prípade domáceho servera s PHP (u mňa NAS) možno narýchlo použiť formulár na nahranie súboru napríklad aj z mobilu cez browser. A browserom na počítači ho stahnuť.

6. 6. 2016

Rozbor - 2.1 aktívne reproduktory Samsung GNT-5000

Tieto reproduktory som získal ako chrapčiace, dlhšie nepoužívané, v práci ku počítaču.
Na internete ku nim nie je veľa informácií a napriek chýbajúcim satelitom, ktoré nahradili reproduktory z veže značky Sharp hrajú celkom obstojne.

25. 5. 2016

Na súčiastky - riadiaci obvod práčky Ariston

Práčka Ariston AVSF109 doslúžila a tak som sa pozrel na zapojenie jej elektroniky. Okrem hadičiek, je tu kopec ventilov, spínačov a čerpadiel pripojených na jeden modul v zadnej časti pravej steny. Oválna bledá plastová krytka zakrýva konektor pre pripojenie diagnostiky priamo na i2c zbernicu.

18. 5. 2016

Oprava - autorádio Honda City

Na 8 ročnom vstavanom rádiu Honda City nejdú prepínať stanice, v režime na rádio je úplne ticho hoci zobrazuje vyladenú stanicu. Dajú sa nastaviť basy a výšky, zvyšovať hlasitosť, čiže riadiaci procesor pracuje. V CD režime funguje všetko.
Rádio vypadáva náhodne, akoby šlo o studený spoj, určitú dobu nejde a po zahriatí funguje, niekedy nefunguje vôbec.

17. 5. 2016

BMW kľúč - výmena batérie

Kľúč od automobilu BMW prestal fungovať a pravdepodobne išlo o batériu, keďže nešlo ani odomknúť ani naštartovať.
Tento typ kľúča obsahuje napevno prispájkovanú batériu VL2020 od Panasonic (20mm priemer, 2mm hrúbka). Ide o nabíjateľnú batériu typu Lithium Vanadium Pentoxide, 20 mAh, 3 V.

29. 4. 2016

AMD Radeon R9 280 od ASUS - výmena pasty

Táto grafika vyššej strednej triedy vykazuje po zahriatí artefakty. Parametre: 2048 stream procesorov, 933MHz jadro 28nm 4,3miliardy tranzistorov, 3GB GDDR5 pamäte 5GHz, 384bit zbernica. Ďalší popis napríklad tu.

27. 4. 2016

Oprava - Kávomat Dolce Gusto pt2

Keďže kávomat vždy pretiekol cez noc, bolo potrebné riešiť vstupné tesnenie. Vyzerá že pretekalo medzi ním a vonkajším okrajom plastovej nádobky.

18. 4. 2016

Oprava - Kávomat Dolce Gusto KP2000

Stroj na kapsule s označením KP2000 (KRUPS) od Dolce Gusto funguje už od roku 2008. Začal púšťať vodu a časom v ňom vznikol skrat. Po rozobratí bola zjavná spálenina na bloku výhrevnej špirály.

26. 3. 2016

Linux CLI - Konverzia DVD do jedného súboru

Moje prvé pokusy o zálohu DVD na NAS server viedli k myšlienke konverzie na jeden úspornejší súbor v inej kompresii (.avi?).
Ideálna z hľadiska výkonu by bola konverzia na novom NAS serveri s linuxom, miesto zaťaženia slabšieho procesora notebooku.

25. 2. 2016

Aspect ratio a DLNA

Smart televízory v dnešnej dobe ponúkajú prehrávanie videí okrem USB kľúčov aj cez DLNA. Televízor sa pripojí do počítačovej siete, diaľkovým je možné vybrať so servera film, fotoalbum alebo mp3 a prehrať si ho. Výhoda je, že za normálnych okolností dekóduje video priamo čipset televízora, teda server nieje výraznejšie zaťažený ako čítaním z disku.
Má to však aj nevýhodu, televízory v tomto režime ponúkajú len veľmi okresané menu pre správu obrazu a často ich firmvér obsahuje chyby ktoré výrobca už nikdy neopraví (venuje sa novším modelom).
Tak je to aj v prípade LG, ktoré u viacerých modelov ignoruje tzv "aspect ratio".