14. 11. 2016

NAS server 9 - SMART výpis diskov v linuxe

Nedávno som zachytil článok (link) o ničení SSD diskov otvoreným prehliadačom Firefox častým prepisom súboru recovery.js. Sem ukladá otvorené záložky pre prípad pádu. Štandardný interval prepisu súboru je 15 sekúnd, zamenil som ho (about:config - browser.sessionstore.interval) na 5 minút.

Napadlo ma, že by nebolo zlé sledovať SMART parametre (wiki), ktoré poskytujú disky o svojom stave (čas behu, vadné bloky, výkon).

sudo apt-get install smartmontools
sudo smartctl -a /dev/sda

Z návratových hodnôt údajov o behu disku:
  Start_Stop_Count      2059   - počet zastavení a rozbehnutí platní
  Power_On_Hours        4935  - počet hodín v zapnutom stave
  Power_Cycle_Count     635   - počet zapnutí disku
  Unexpect_Power_Loss_Ct    39  - vypnutia natvrdo

Nejaké údaje o chybách:
  Raw_Read_Error_Rate      5
  Reallocated_Sector_Ct       0   - realokovaných sektorov do rezervných
  Reallocated_Event_Count  16  - pokusov o realokáciu sektorov, každý pokus

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára