30. 1. 2017

NAS Server 11 - spojazdnenie HTTPS stránok

Keďže niektoré web aplikácie, prípadne dokumenty chcem mať prístupné na svojom "NAS" úložisku bezpečne aj z vonka, rozhodol som sa sprístupniť z vonkajšej siete HTTPS port na apache webovom serveri.
Tiež mi prišlo jednoduchšie pre oddelenie "externých" a "interných" stránok rozdelenie http a https verzií do rôznych adresárov na disku.