13. 4. 2017

Rozbor - domáce UPS Informer 1000 a Sweex PP220

Záložné zdroje (UPS) sa momentálne delia do troch najčastejších topológií:

Offline prepája sieťové napätie kým je v špecifikácií, keď sa jeho parametre zmenia prepne na batériou napájaný invertor.

Line-interactive sa pri väčšom výkyve napätia snaží dostať napätie do rozsahu odbočkami na vysokonapäťovom vinutí transformátora (funguje ako autotransformátor). Jedna odbočka pre zvýšenie napätia, jedna pre zníženie.
Ak je napätie mimo rozsah, rovnako zapína invertor ako offline UPS.

Online funguje ako neustály zdroj pre nabíjanie batérií, tie neustále poháňajú invertor, ktorý napája spotrebiče. Pri výpadku napájania vlastne bez prepínania beží spotrebič ďalej.
Výhoda je tiež filtrácia napájania, nevýhoda väčšie rozmery, zahrievanie, cena.

Pozrel som sa pre porovnanie na dve UPS, ktoré mám doma.