25. 9. 2016

NAS server 8 - regulácia ventilátora

Napriek úspornému procesoru bolo počuť hluk od ventilátora NAS serveru. Dalo by sa to pravdepodobne riešiť nastavením v BIOSe na úplné vypínanie, avšak povedal som si, že operačný systém môže regulovať otáčky podľa rôznych požiadaviek.

Pre reguláciu som chcel skript, nie grafický program, preto som použil pwmconfig. Tento skript sa nachádza v balíku fancontrol.
Bližšie som postup k regulácii našiel na fóre askubuntu. Pre inštaláciu a nastavenie je potrebný root, preto sudo príkazy:

sudo apt-get install fancontrol
sudo pwmconfig
sudo service pwm start

Pred spustením konfiguračného skriptu pwmconfig je dobré si naštudovať teploty vypisované cez príkaz "sensors". Zaujímavé sú tie, ktoré sa menia rýchlo podľa záťaže procesora (grafiky?).
Skript skúša regulovať jednotlivé PWM výstupy, podľa hluku ventilátora možno určiť ktorý funguje. Skript samozrejme popri tom analyzuje otáčky (rpm).
Pre čo sa treba rozhodnúť je ktorý senzor teploty bude použitý na ich reguláciu.

Výstup vygeneruje do súboru /etc/fancontrol, u mňa reguluje ventilátor výstup hwmon2/pwm2, teplotu som zvolil z rovnakého obvodu temp2_input. Otáčky som dal zvyšovať od 40 do 65 stupňov.

# Configuration file generated by pwmconfig, changes will be lost

INTERVAL=10
DEVPATH=hwmon2=devices/platform/nct6775.656
DEVNAME=hwmon2=nct6791
FCTEMPS=hwmon2/pwm2=hwmon2/temp2_input
FCFANS= hwmon2/pwm2=hwmon2/fan2_input
MINTEMP=hwmon2/pwm2=40
MAXTEMP=hwmon2/pwm2=65
MINSTART=hwmon2/pwm2=150
MINSTOP=hwmon2/pwm2=0

Teploty a otáčky možno vypisovať jednoduchým skriptom filtrujúcim z výpisu sensors príkazu:
sensors | grep Core | awk '{ print $3 }'
sensors | grep fan2: | awk '{ print $2 }'

Otáčky sa voči automatickým hodnotám znížili z 1700 na 1100rpm, vôbec ventilátor nepočuť, teploty sú OK, jeho úplné vypnutie je pravdepodobne nutné povoliť v BIOSe.

Nakoniec vstup temp2_input nebol ten správny, teplota pri enkódovaní videa stúpala rýchlo bez vplyvu na tento senzor, po zmene za temp7 už regulácia reaguje rýchlo. Zmeny v konfiguráku /etc/fancontrol bolo potrebné aplikovať príkazom /etc/init.d/fancontrol restart.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára