31. 10. 2016

Oracle - RMAN backup hlási čakanie na enqueue

Ak RMAN skript pri zalohovani zakaždým hlási:

waiting for snapshot control file enqueue
waiting for snapshot control file enqueue
waiting for snapshot control file enqueue

Treba killnúť v databáze proces pod SYSom s modulom RMAN, všetko sa rozbehne (bude pár dní starý).

select 'alter system kill session '''||a.sid||','||a.serial#||''';'||'       '|| a.module  KILL_CMD
from v$session a, v$process p
where p.addr=a.paddr and a.status <> 'KILLED' and type <>'BACKGROUND' and a.module like 'rman%'
order by module;


Ak pokillujete všetko krížom krážom a stále to hlási v novom backupe, dá sa pozrieť selectom ktorý proces robí tento lock:

SELECT s.SID, USERNAME AS "User", PROGRAM, MODULE, ACTION, LOGON_TIME "Logon", l.*
 FROM V$SESSION s, V$ENQUEUE_LOCK l
WHERE l.SID = s.SID AND l.TYPE = 'CF'  AND l.ID1 = 0 AND l.ID2 = 2;

U mňa bol v stave killed, takže riešenie je reštartnúť databázu, dovtedy to bude hlásiť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára