8. 10. 2016

Oracle - presunutie datafile

Občas je potrebné presunúť dátový súbor oracle databázy na iný filesystém. Zvyčajne kôli kapacitným dôvodom. Ďalšia možnosť je v prípade omylu pri zakladaní, či konsolidácie formátu názvov potrebné premenovanie.

1.metóda (DB offline) - alter database
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate
startup mount
alter database rename file '/d1/ora/DB1/data01.dbf' to '/d2/ora/DB1/data01.dbf';
alter database open

2.metóda (DB online) - alter tablespace
sql> alter tablespace DATA offline;
> mv /d1/oracle/DB1/data01.dbf /d2/oracle/DB1/data01.dbf
sql> alter tablespace DATA rename datafile '/d1/ora/DB1/data01.dbf' to '/d2/ora/DB1/data01.dbf';
sql> alter tablespace DATA online;

3.metóda Oracle Enterprise Manager (podobná ako 2., sql kroky sú klikateľné)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára