8. 10. 2016

Oracle - procesy na pozadí

Zoznam rôznych typov procesov bežiacich pre každú inštanciu databázy oracle (isté zmeny sú od v12 u pluggable databáz) je medzi úvodnou teóriou v školeniach a knihách. Prečo si to nespísať.

DATABASE WRITER PROCES  (DBWn)
-procesy DBW0 až 9, A až Z (pre každé 4 CPU pridáva štandardne jeden proces), počet nastaviteľný cez DBWR_IO_SLAVES
-zapisuje modifikované “dirty” buffre DB cache na disk (do datafiles)

LOG WRITER PROCES (LGWR)
zapisuje redo log buffer v SGA do redo log files (tie sú cyklické)
-v prípade commitu transakcie
-ked prejde ⅓ buffera (je cyklický)
-predtým než DBWn zapíše zmeny na disk
-každé 3 sekundy
(zapisuje zmeny v blokoch)

pozn.: SCN - system change number “čas synchronizácie” - je to rastúce číslo postupne vykonávaných transakcií na databáze

CHECKPOINT PROCES (CKPT)
spúšťa DBWn
zaznamenáva checkpoint pozíciu do:
-control file  (sú tu informácie o tabuľkách atď - štruktúry)
-datafile header

SYSTEM MONITOR PROCES (SMON)
-recoveruje DB pri štarte inštancie automaticky po aborte (výpadok napájania atď)
-cleanup nepoužitých TEMP segmentov
-coalesce (defragmentácia)?

PROCES MONITOR PROCES (PMON)
-po páde procesu napr. pád dispečera ho reštartne
-ak padne LOGWRITER, zhodí celú DB (abort)
-čistí DB buffer cache
-monitoruje idle session timeouty
-dynamická registrácia listenera
-čistí padnuté procesy

RECOVERER PROCES (RECO)
-distribuované DB
-umožňuje tzv. “dvojfázový commit” - či je možný commit vo viacerých linkovaných DB
-pri páde spojenia obnovuje potvrdenie posielané linkou (in-doubt transakcie)

ARCHIVER PROCESES (ARCn)
-beží ak je zapnutý archívny mód
-vytvorí kópiu plného redo do archlog

JOB QUEUE CONTROL (CJQn)
-spúšťa joby J000 až J999

LMSn - locky medzi inštanciami (RAC)

Dnnn - dispečery, minimalizujú pamäťové nároky, pracujú s viac pripojeniami

Snnn - serverové procesy (shared_servers), správa pripojení k DB, IO operácie nad dátovymi súbormi

Pnnn - parallel query procesy (parallel_min/max_servers)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára