31. 10. 2016

Oracle - vyhľadanie súborov DB

Ak sme na neznámom (unix?) serveri, kde potrebujeme dohľadať v Oracle či už umiestnenie súborov, alebo logov, hodia sa takéto selecty z databázy.

Štandardné (oracle štýl) nahranie enviromentu danej databázy (cesty do oracle home, klient, TNS atď) skriptom oraenv, následne vyhľadanie cesty k logom (aj alert) na serveri:
oracle@serv:~$ . oraenv
ORACLE_SID = [] ? DB1
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle

oracle@serv:~$ sqlplus / as sysdba

-- najdi trace
SQL> select value from v$diag_info where name = 'Diag Trace';

VALUE
----------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/diag/rdbms/db1/DB1/trace

-- aj ine cesty SELECT * FROM V$DIAG_INFO;

Pre pridávanie kapacít, súborov, či prečisťovanie servera sú vhodné selecty pre vyhľadanie umiestnenia controlfile súborov, redolog súborov, datafiles a temp:

-- controlfiles
SQL> select name from v$controlfile;

NAME
----------------------------------------------------------------------
+DATHC_DM2A/db1/controlfile/control01.f
+RECHC_DM2A/db1/controlfile/control02.f


-- redologs
SQL> select member from v$logfile;

MEMBER
----------------------------------------------------------------------
+DATHC_DM2A/db1/onlinelog/group_3.14436.920197597
+RECHC_DM2A/db1/onlinelog/group_3.62083.920197601
+DATHC_DM2A/db1/onlinelog/group_2.14437.920197589
+RECHC_DM2A/db1/onlinelog/group_2.64583.920197593
+DATHC_DM2A/db1/onlinelog/group_1.14438.920197579
+RECHC_DM2A/db1/onlinelog/group_1.11710.920197583


-- datafiles
SQL> select file_name from dba_data_files;

FILE_NAME
----------------------------------------------------------------------
+DATHC_DM2A/db1/datafile/system.14492.920197295
+DATHC_DM2A/db1/datafile/sysaux.14503.920197365
+DATHC_DM2A/db1/datafile/undo.14491.920197321


-- tempfiles
SQL> select file_name from dba_temp_files;

FILE_NAME
----------------------------------------------------------------------
+DATHC_DM2A/db1/tempfile/temp.14431.920197635
+DATHC_DM2A/db1/tempfile/temp.14432.920197635

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára