18. 7. 2016

Hliníkové rozvody a kopajúca chladnička

Do predlžovačky za kuchynskou linkou som potreboval zapojiť ďalší spotrebič. Táto potrebovala vymeniť za dlhšiu a tak som odťahoval chladničku za ktorou bola zapojená do steny. Po prvom posunutí chladnička stíchla a potom som sa pustil do jej úplného odtiahnutia, keď ma nepríjemne popŕhlilo v prstoch. Hneď mi bolo jasné, že sa niekde prerušil vodič.
Fázovačka namerala fázu na kostre chladničky, vypol som okamžite istič. Ešte, že sa nikomu nič nestalo.
Podobný príbeh možno zažiť častejšie ako to na prvý pohľad vyzerá, kde je háčik?

Poznámky

POZOR, TENTO PRÍSPEVOK JE LEN POZNÁMKA Z OPRAVY A NIE NÁVOD NA OPRAVU. NAPäTIE SIETE JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

TN-C (combined)-sústava el.rozvodu, kde jeden vodič (PEN) má dvojitú funkciu, je stredný (N tzv nulák) aj ochranný (PE), ku zásuvke stačia 2 vodiče
TN-S (separated)-sústava el.rozvodu, kde je ochranný (PE) a stredný vodič (N) oddelený, vyžaduje teda ku zásuvke 3 vodiče

Zapojenie zásuviek

Hliníkové vodiče sú dnes v nových vnútorných rozvodoch nahradené medenými. Hliníkové majú väčší prierez pre rovnakú zaťažiteľnosť, pod tlakom "tečú" (pravidelné doťahovanie skrutiek), drobia sa a lámu.

V starších bytoch a domoch sa ešte občas ako špecialita používali priechodzie zásuvky, kde ďalšie zásuvky boli pripojené na predchádzajúce. Porucha v jednej zásuvke potom zvyčajne odstavila časť zásuviek zapojených za ňou. Občas tvorili uzatvorený okruh, pre prípad prerušenia v jednom bode.

Rozvod v TN-S sústave umožňuje zapojenie ochranných prvkov nazývaných prúdové chrániče, ak sa nemýlim sú v nových rozvodoch povinnosťou.

Zariadenie triedy ochrany I -s vodivým obalom zapojeným na zemniaci vodič
Zariadenie triedy ochrany II -majú zvyčajne nevodivú skrinku, zástrčka vo forme vidlice, nesú označenie dvoch obdĺžnikov v sebe


Porucha

Nazad k chladničke. Chladnička je zariadenie triedy ochrany I, má kovový obal, vzadu je zapojený na žltozelený zemniaci vodič do zásuvky. Rovnako na tom bude umývačka, rúra, varná doska, práčka, mikrovlnka, či PC skrinka.

Zariadenie triedy ochrany I v zásuvke TN-C sústavy

Staré rozvody boli robené v sústave TN-C, teda postačili dva vodiče, fáza L a kombinovaný PEN. V každej zásuvke upevnenej na stene je kombinovaný vodič napojený na zemniaci kolík, a potom na nulovú zdierku. Prúdový chránič tu nieje možný, pretože ten porovnáva prúd len cez "pracovné vodiče" L a N.
Zásuvky sú dvojité, so skrutkou pre prívod na zemniaci kolík v hornej časti, kam je zvyčajne privedený prívod spod omietky. Tento kábel býva teda krátky a pri pohybe zásuvky aj mechanicky namáhaný.

Mechanický zlom hliníkového PEN vodiča
Časom ak dôjde k jeho zlomeniu prestanú v zásuvke spotrebiče fungovať. Fáza príde do spotrebiča, nemá však kade uzavrieť okruh na nulák či uzemnenie. Zdrojom zariadenia, či motorom prejde aj na nulák, ktorým sa vráti do zásuvky. Tu je nulák pevne prepojený so zemniacim kolíkom a tak sa opäť dostáva fáza do spotrebiča, na jeho kovový obal.

Cesta prúdu pri poruche PEN vodiča a dotyku

Oprava

Najlepšou opravou je rekonštrukcia rozvodov za TN-S v medi a doplnenie chrániča. Keďže ale ide o dlhodobejšiu a špinavšiu prerábku, ako dočasné riešenie je možné zlomený vodič nadpojiť svorkovnicou, alebo tzv. wago svorkou. Zásuvku pri tejto príležitosti vymeniť a nadpojený vodič použiť nový, medený.

Fázovačka, wago, bužírky, svorkovnica, chýba ešte drôt a kombinačky

V prípade tejto zásuvky šlo o dlhšie zaťaženie, stará izolácia sa cca 3cm od konca rozpadla, strhol som ju a použil novú teplom zmršťovaciu bužírku.
Fáza bola použiteľná ešte v pôvodnom hliníku, išla pod skrutku bez očka, mierne prihnutá, aby pôsobila na ňu skrutka tlakom mierne šikmo.

Vodič PEN bol mimoriadne krátky, odporúčaná spojka wago nešla použiť (jej výhoda - pôsobí neustálym tlakom), použil som teda jeden kontakt lámacej svorkovnice. Z nej medený vodič so žltozelenou izoláciou na PE kolík a N kontakt s očkom v jednom kuse s odstránenou izoláciou na miestach pod skrutkami.

Nová zásuvka, drôty ťahané spodom, vľavo pôvodný s novou izoláciou, vpravo nový

Záver

Nová zásuvka a okrem pôvodne dlhšieho L vodiča teraz aj dlhší PEN vodič (natiahnutý zhora nadol) v krabičke zanechávajú lepší pocit bezpečia aj pri mechanickom namáhaní zásuvky, hoci je použitá svorkovnica.
Dočasná oprava býva často problematická kôli nedostatku miesta, ak sú použité tieto plytké krabičky. Staré drôty treba zohýbať čo najmenej, aby nevznikli ďalšie možnosti zlomu. Tiež nie vždy je jednoduché mechanicky dostatočne upevniť zásuvku v stene, keďže krabička ostáva pôvodná.

Zaujímavé je zistenie, že v sústave TN-C je vlastne porucha (rozvodu) indikovaná tým, že spotrebič nebeží (hoci ističe nevypadnú). V prípade spotrebičov ako chladnička je takáto porucha nenápadná a teda mimoriadne nebezpečná.

2 komentáre:

  1. tak to už sa mohlo prerobiť na TN-S v rozvadzači rozdeliť PEN vodič to to je odfláknuta robota a nezodpovedá to normám a ešte kombinácia hliník a meď nesmie biť to je pozvánka pre hasičov

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Ale iste, súhlasím že najlepšie je elektrinu v takomto stave prerobiť, nie vždy sa to dá okamžite a uvádzam to ako dočasnú opravu. Samozrejme skôr išlo o uvedomenie si zvýsených rizík starých rozvodov všeobecne, než ako návod na trvalé dočasné riešenie.

    OdpovedaťOdstrániť