29. 3. 2017

Oracle - sqlplus a login skript

Štandardne sa po prihlásení cez sqlplus klienta na databázu oracle spustí skript login.sql, ak sa nachádza v ceste $ORACLE_HOME/sqlplus/admin.

Dá sa však presmerovať do inej cesty parametrom prostredia SQLPATH=....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára