20. 11. 2014

Oracle - restricted session

V pripade niektorých administrátorských úprav na databáze (patchovanie, upgrade, presun tablespaces) je vhodné znemožniť prístp ostatným používateľom do DB.
Pre oracle DB existuje pre tento prípad tzv RESTRICTED SESSION.
Zapnutie restricted session zabráni prihláseniu používateľov. V prípade bežiacej databázy možno zadať príkaz:
alter system enable restricted session;
Tento príkaz zablokuje nové prihlásenia, existujúce však ostanú v DB.
Databázu možno preistotu reštartnúť, prípadne priamo naštartovať v restricted móde:
startup restrict

Pre opätovné povolenie prihlásenia použiť:
alter system disable restricted session;

Právo pre prihlásenie počas restricted módu má štandardne iba DBA rola (viz dba_sys_privs), možno ho však udeliť aj konkrétnemu používateľovi:
grant RESTRICTED SESSION to USER1;

Kontrolu aktuálneho stavu (zapnutie restricted módu) vykonáme selectom:
SQL> SELECT logins from v$instance;
LOGINS
----------
ALLOWED


SQL> SELECT logins from v$instance;
LOGINS
----------
RESTRICTED

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára