12. 5. 2014

Lowcost - merače napätia

Pre meranie napätia a prúdu boli kedysi používané ručičkové prístroje.
Ako postupne mizli malé meracie prístroje v obchodoch so súčiastkami, tak sa začali objavovať digitálne. Použitie týchto prístrojov je vhodné napríklad pre meranie napätia regulovateľného zdroja, napätia autobatérie, alebo pre vlastné meracie prístroje.


Meranie jednosmerného napätia je v poslednej dobe jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Masívne rozšírenie a zníženie cien mikrokontrolérov so zabudovanými AD prevodníkmi umožňuje vznik malým meračom o veľkosti 3-4 cifier 7-segmentových LED.

Kúpil som si dva, jeden s priamym meraním napájacieho napätia a v krabičke vhodnej na predný panel. Ide o DX číslo 229568.
Pasuje do otvoru rozmerov 46 x 27mm a funguje pre napätia v rozsahu 3,2 - 30V. Displej je červenej farby, pri meraní sa posúva desatinná bodka.
Má teda dva rozsahy zobrazovania 3,20 - 9,99V a 10,0 - 30,0V.

Meranie 12V zdroja
Spotreba pri 12V je 18,6mA. Spotreba pri 5V je 21mA.


Druhý s oddeleným napájaním má DX číslo 278165.

Tento merák má samostatné napájanie (4-30V) so spoločným záporným pólom s meracím vstupom.
Merací vstup je dimenzovaný na 00,0 - 99,9V (pevne nastavené jedno desatinné číslo).

Rozmery 30 x 11 x 9 mm.

Spotreba naprázdno
Pri napájaní 12V bez meraného napätia je spotreba 8,5mA. Vychádza to slušných 0,7mA na jeden LED segment displeja. Pri 5V bez merania ostala spotreba rovnaká, pravdepodobne je obvod napájaný lineárnym regulátorom 3,3V.

Spotreba pri 11,9V
Pri napájaní a meraní 12V je spotreba 10,8mA. Pri meraní 5V klesla spotreba na 8,3mA.
Spotreba teda v prvom rade vyzerá byť závislá od počtu rozsvietených 7segmentových číslic. Pravdepodobne ide o multiplexované zapojenie pre ušetrenie počtu výstupných kontaktov procesora.

Cena: 1,9e väčší dvojvodičový
         2,4e menší trojvodičový

Odporúčam kúpiť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára