21. 2. 2015

NAS server 6 - Lubuntu

Pri rôznych úsporných distribúciách na starých počítačoch som zistil, že zvyčajne je potrebné nájsť distribúciu s väčšou vývojárskou základňou, resp využívajúcu repozitáre známej veľkej distribúcie.
Najviac výkonu sa dá dosiahnuť úspornou inštaláciou len potrebných balíkov a úsporným grafickým rozhraním. Poslednú dobu som sa zaujímal o grafické prostredie LXDE, jasnou voľbou je preto Lubuntu.


Pri inštalácií som použil 120GB SSD pre systém. Lubuntu inštalátor vytvoril jednu hlavnú (ext4) a jednu 4GB swap partíciu. Na hlavnej partícií po inštalácií zaberá 2,5GB.


Mountovanie pevného disku


Následne som naformátoval klasický 2,5" disk cez grafickú aplikáciu ako hlavné dátové úložisko na ext4.
Pripojený bol do cesty /media/<login>/hdd, avšak po reštarte sa automaticky nepripojil.

Disk je potrebné pridať do /etc/fstab. Najskôr zistím jeho UUID:
ls /dev/disk/by-uuid
Vidieť tu dve partície SSD, už vyplnené vo fstab súbore a jednu novú partíciu HDD, ktorý skopírujem do fstab do nového riadka spolu s cestou kam sa má filesystém primountovať:
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=9e012345-a05a-4550-99e0-3e81666a1231 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=a2002345-1b2d-48ad-b7d1-6101982f2123 none swap sw 0 0
# harddisk 2TB
UUID=791e5432-c96a-4f31-ba69-9edd161f1342 /media/<login>/hdd ext4 errors=remount-ro 0 1Inštalácia DLNA


Ako ďalšia v poradí nasledovala inštalácia DLNA servera. Tento server umožní televízií pripojenej na sieť listovať a prehrávať filmy, obrázky a hudbu z disku servera. Obsah dekóduje televízor, listovanie prebieha pomocou klasického diaľkového ovládača. Zvolil som minidlna.

Doinštaloval som teda balík minidlna:
sudo apt-get install minidlna

Na disku som vytvoril adresáre do ktorých budem ukladať obsah:
mkdir /media/<login>/hdd/hudba
mkdir /media/<login>/hdd/foto
mkdir /media/<login>/hdd/video

Po inštalácií je potrebné nakonfigurovať /etc/minidlna.conf
port=8200
media_dir=A,/media/<login>/hdd/hudba 
media_dir=P,/media/<login>/hdd/foto 
media_dir=V,/media/<login>/hdd/video
friendly_name=NAS Server
inotify=yes
enable_tivo=no
strict_dlna=no
notify_interval=900
serial=12345678
model_number=1

Pre prístup používateľa minidlna na disk je potrebné upraviť ACL prístupové práva na adresár /media/<login>
setfacl -m user:minidlna:rx /media/<login>

getfacl /media/<login>
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: media/<login>
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:minidlna:r-x
user:<login>:r-x
group::---
mask::r-x
other::---

Reštart démona s novou konfiguráciou:
/etc/init.d/minidlna force-reload
Vygenerovanie DB zdieľaných súborov:
minidlnad -R


Dodatočné inštalácie 

Následne som pre vzdialený prístup cez príkazový riadok (putty,ssh) doinštaloval:
sudo apt-get install openssh-server

Pre monitorovanie teplôt CPU, základnej dosky, diskov:
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sudo apt-get install hddtemp

Inštalácie pre opravu videí:
sudo apt-get install libav-tools 
sudo apt-get install mencoder


Monitoring úsporných režimov CPU:
sudo apt-get install powertop

Nasledoval upgrade cca 230 balíčkov na najnovšie verzie:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Výpis nainštalovaných balíčkov:
dpkg --get-selections


Primountovanie a odmountovanie externého USB disku:

sudo mkdir /media/<login>/ext-disk
sudo mount /dev/sdc1 /media/<login>/ext-disk

... kopírovanie ...
sudo umount /dev/sdc1


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára