18. 9. 2017

Oprava - blikajúci monitor Benq G2750

Tento monitor sa ku mne dostal na opravu kvôli tzv flicker efektu. Efekt je sledovateľný väčšinou po zahriatí monitora. Blikanie ako keby spôsoboval zlý kontakt, kde náhodne v pulzoch rôzne dlhých časov oslabuje intenzita podsvietenia. Očakávaná chyba: elektrolytické kondenzátory na výstupoch dosky napájacieho zdroja.


Štítok:   Typ G2750, Model GL2750-B   100-240V 50/60Hz 1.5A   rev 00-120-BA   máj 2012

Rozobratie


Vzadu je potrebné uvoľniť najskôr aretovaciu u skrutku s pružinou, vytiahnuť nadol stojan, pod ním dve skrutky. Monitor položiť na zadnú stenu na stôl.

Rozobranie podpáčením rámika na správnom mieste

Z prednej strany uvolniť lištu okolo obrazovky v 1/4 a 3/4 prstami nadvihnúť až kým necvakne, potom stred a postupne sa posúvať po stranách, až bude držať len v mieste tlačidiel.
Opatrne s pridržaním položiť na obrazovku a potom nadvihnúť uvolnenú zadnú stranu až sa uvolní v mieste tlačidiel.

Odokrytá zadná stena

Dole jedna skrutka a hore dva kúsky lepiacej pásky držia kovový rám zdroja a elektroniky monitora na plastovom prednom rámiku a na LCD paneli.
LCD panel vyrobila v decembri 2011 v Číne firma AU Optronics, typ M270HW01.

Rám elektroniky


AnalýzaSiagnálna doska obsahuje z ľavej strany napájací konektor, na spodu konektor DVI a VGA, vpravo konektor pre tlačidlá a LED, hore konektor pre LVDS kábel.

Hlavný obvod monitora je TSUMU58NWHJ-LF1 (TSUMU58 service man pdf)(TSUM56 pdf) od Mstar semiconductor, obsluhuje dva vstupy, výstup posiela na panel cez dvojitý LVDS transmitter (10 párov). Obsahuje MCU typu 8032. Kryštál má 14MHz.
Ďalej sa tu nachádza 2x ATMLH208, čo je sériová I2C eeprom od atmel (at24c512 pdf).
Je tu tiež 24C16RP, 16KBit sériová eeprom od ST (24C16 pdf), neznámy obvod MXIC  2SL2026E.

Napájací zdroj 4H 1KV02 A11

Napájací zdroj (4H 1KV02 A11) má na primárnej strane za poistkou, filtrom, usmerňovací mostík TS4B05G (4A), ktorý nabíja kondenzátor 150µF 450V od Elite. Zdroj riadi neznámy 8 pin SMD obvod (asi TEA1530AP), ktorý spína primárne vinutie FET tranzistorom K4101 (650V 7A, 2SK4101 web) umiestneným na chladiči.

Na sekundári sa nachádza chladená dvojitá dióda FMX12S (200V 5A, FMX-12S pdf), ktorá nabíja 3 elektrolytické kondenzátory 330µF 35V od Elite napätím 12V. Tieto napájajú invertor CCFL podsvietenia.
Ďalej sú tu 680µF 16V napájané z chladenej schottky diódy W2156 (60V 15A, FMW-2156 pdf) 5V. Z nich sa LDO stabilizátorom vyrába napätie 3,3V.
Konektor zdroja má výstupy:
1. BRT_ADJ (biela)
2. BL_ON (šedá)
3., 4. GND (čierna)
7., 8. +5V (červená)
10.,11. +3.3V (oranžová)

Pre CCFL podsvietenie je použitý obvod OZ9933GN napájaný 5V, spína 4x FET tranzistory 4525GEM v zapojení H-mostíka spínajú 12V na primár transformátora zvyšujúceho napätie.

K obvodu OZ9933 je problém nájsť detailnejší datasheet, preto pár liniek o funkcií:


Teória

Prvá bola kontrola elektrolytických kondenzátorov meračom súčiastok. Kondenzátory sú OK.
Ďalej teda nasledovalo meranie ostatných súčiastok, vizuálna kontrola stavu, nič som nenašiel.
Keďže monitor som zapnutý nevidel, predpokladal som teda že "flicker" porucha znamená rýchlu pravidelnú frekvenciu ktorou bliká podsvietenie (niečo ako nízka frekvencia CRT obrazoviek). Pozrel som si teda nejakú teóriu ohľadne CCFL podsvietenia.

kontrola mávajúca ceruzka vs brightness (youtube)

vývod 3 (CT) nastavuje internú frekvenciu LPWM  = 161000/Ct [pF]
http://www.icsourse.com/uploads/soft/100727/OZ9939GN.pdf

Ako opravy blikania na fórach píšu skúsiť vymeniť kondenzátory, prekontrolovať prívodné drôty CCFL trubíc na iskrenie (zlom vodiča), prípadne až výmena dosky invertora (napr. cez aliexpress GL2750HM už za 14$).

Ako riešenie pri pravidelnom rýchlom blikaní (problém pomalej PWM regulácie podsvietenia) zvýšenie svietivosti naplno a jej zregulovanie cez softvér grafickej karty, čo však obnáša horší kontrast obrazu.


Oprava


Po bezchybných súčiastkach som teda zapol monitor a pozrel ako vlastne vyzerá to blikanie. Nešlo o blikanie spôsobené pomalou reguláciou podsvietenia, ale o zoslabovanie v náhodných intervaloch, akoby zlý kontakt. Keďže som predpokladal buď chybné trubice alebo invertor, prišiel na pomoc iný pokazený monitor a jeho podsvetľovacie trubice.

Z iného monitora napojená polovica podsvietenia

Zapojil som ich po dvojiciach najskôr vrchnú časť, potom na výmenu spodnú a očakával som blikanie, ktoré by pomohlo lokalizovať chybný komponent. Blikanie sa však po druhej výmene nadobro stratilo.
Je preto pravdepodobné, že pomohlo pohýbanie prívodnými káblami trubíc, resp narovnanie skríženého kábla (na obr vľavo).

Konektory podsvetľovacich trubíc v stave od výrobcu

Pri otvorenom monitore som si všimol intenzívne zahrievanie kovového rámu v okrajovej časti zdroja (konektorov trubíc). Plech sa zámerne na jednej strane dotýka transformátora invertora a slúži ako veľký chladič.
Monitoru som kvôli zohrievaniu dorobil vetracie otvory na zadnej plastovej stene zo strany zdroja, pre zvýšenie prietoku vzduchu. Monitor totiž nemá na spodnej strane žiadny vetrací otvor.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára