28. 12. 2017

Rozbor - mikrovlnná rúra Orava

Na súčiastky prišla mikrovlnná rúra Orava MW-2320S. Na štítku má uvedené 230V 50Hz 1300W. Rúra má nerezový povrch a prišla s poruchou mechanickou - zlomený mechanizmus tlačidla otvárajúceho dvierka. U elektrotechnikov sú na pokusy žiadané najmä transformátory (ozn. MOT - microwave oven transtormer). Pozrime sa dovnútra rúry, najskôr sa uistime že je vytiahnutá sieťová zásuvka. Pozor, obvod môže obsahovať napriek odpojeniu od siete vysoké napätie.

Mikrovlnná rúra Orava MW-2320S

Rúra obsahuje na vnútornej časti plechového obalu schému zapojenia.

Zjednodušená schéma mikrovlnnej rúry

Ako vidieť obsahuje sieťový filter, sériu spínačov (tepelné ochrany, kontakty zatvorených dvierok, spínanie časovača,..), obvod soft-start, transformátor. Jeho sekundárne vinutie dodá vysoké napätie, ktorým napája magnetron, teda mikrovlnný žiarič. Riadiaci obvod zapína podľa potreby transformátor magnetronu a motor taniera s ventilátorom.


Odkrytovaná mikrovlnná rúra zhora:
 zľava ochrana rúry, pätica žiarovky, ochrana magnetronu, sieťový filter

Sieťové napätie teda prichádza zozadu šnúrou priamo na filter, kde prechádza cez veľkú poistku, filter a následne cez rozpínače tepelnej ochrany magnetronu a priestoru rúry.
Po filtrácii a ochranách je tu napojený napájací transformátor pre riadiaci panel. Ďalej sieťové napätie prechádza obvodom len cez sériu spínačov dverí. Ak sú zavreté, napätie sa dostane až ku kontaktu "MAIN" relé, ktoré po zopnutí spustí otáčanie taniera a ventilátor chladenia magnetronu.
Ak je relé zopnuté, beží motor, je pod napätím ďalší kontakt "POWER" relé, ktoré už spúšťa napájanie transformátora a teda ohrevu cez magnetron.
Riadiaci panel tak podľa zvoleného programu a kontaktu uzatvorených dverí vie, na ako dlho má zapnúť relé MAIN a ako má cyklovať relé POWER podľa nastaveného výkonu ohrevu.

Uprostred magnetron Galanz M24FB-210A,
dole transformátor, vľavo panel, vpravo ventilátor

Transformátor je zaujímavý svojim vysokým výkonom (teda aj slušnou váhou). Na sekundárnej strane má dve vinutia. Veľké hlavné vinutie má veľký počet závitov z jedného konca je vinutie uzemnené, dodáva odhadom 2000V. Magnetron je vlastne elektrónka a preto je tu ešte menšie sekundárne vinutie napájajúce žhavenie. Toto má okolo 3V a napája priamo žhaviace vlákno magnetronu.

Polvlnný zdvojovač napätia sekundáru,
kondenzátor napravo pred ďalšou manipuláciou skratovať!

Zaujímavosťou je polvlnný zdvojovač napájajúci magnetron. 2000V vinutie je tu jednocestne usmernené ale napätie je odoberané zo sériovo zapojeného kondenzátora a vinutia, teda miesto striedavého napätia +-2000V dosahuje každú druhú polvlnu 4000V.
Na obrázku vidieť v bielom púzdre vysokonapäťovú poistku 0.8A (5000V), vpravo od nej diódu a kondenzátor s prekrytými kontaktami. Tento kondenzátor s kapacitou 1μF na 2100V AC má síce zabudovaný vybíjací rezistor 10MΩ, mohol sa však časom poškodiť preto pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou po odkrytovaní rúry JE NUTNÉ KONDENZÁTOR VYBIŤ. Ideálne asi izolovanými kliešťami alebo skrutkovačom skratovať jeho vývody navzájom. Napätie a prúd ktorý je schopný dodať môžu byť smrteľné.

Je odporúčané magnetron NEROZOBERAŤ, hoci po vypnutí prúdu mikrovlnné žiarenie negeneruje. Avšak v keramických izolátoroch môže obsahovať jedovatý oxid berýlnatý, vysoko nebezpečný ak sa dostane do pľúc.

Synchrónny motor Galanz GAL-5-30-TD 30VAC, 50Hz, 5-6rpm, 4W

Rúra obsahuje okrem kvalitnej poistky, jednoduchého filtra, veľkého transformátora ešte použiteľný ventilátor a synchrónny motorček s pomalým prevodom. Tento model ma prekvapil nízkym napájaním odvodeným z odbočky ventilátora. Takéto motorčeky sú aj v laminovačkách.
Zaujímavé sú tiež relé použité na riadiacej doske, dva výkonové odpory (20W 15Ω, 10W 3.3kΩ) v obvode soft-startu (pre zmenšenie prúdového nárazu veľkého transformátora, aby nevyhadzoval ističe).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára