6. 10. 2014

ScanGauge II

ScanGauge je asi najznámejšia externe pripojiteľná náhrada palubného počítača ukazujúceho spotrebu a rátajúceho najazdené kilometre. Požičal som si ho kvôli odskúšaniu funkcií, či sa oplatí toto zariadenie za 150€ aj v dobe OBD2 adaptérov za 10€.

Scan Gauge Trip More


Funkcionalita


Zariadenie sa pripája priamo na OBD2 port v aute, z ktorého je aj napájané. Pripojenie je tvorené 8 žilovým káblom s RJ45 (ethernet) konektorom na mieste zariadenia. Toto má dva vzájomne prepojené konektory na pravom boku a zadnej strane pre čo najjednoduchšie umiestnenie v aute na rôzne pozície.

Dva prepojené konektory

Prepojovací kábel prenáša všetky štandardné signály (vľavo  RJ45 scangauge, vpravo OBD konektor auta):
1(SG2) - 4,5 (OBD, GND)
2 - 6 (can+)
3 - 14 (can-)
4 - 2 (j1850+)
5 - 10 (j1850-)
6 - 7 (iso K)
7 - 15 (iso L)
8 - 16 (+BAT)

Pre zobrazovanie údajov sa používa čiernobiely alfanumerický LCD displej 2x 16 znakov. Podsvietenie je možné nastaviť v 3 úrovniach pre každú z farieb červená / zelená / modrá a ich kombinácií.

Pripájanie

Po pripojení k autu sa zariadenie okamžite zapne (OBD konektor je stále pod prúdom) a na displeji sa objaví hlásenie "Connecting..". Pre úspešnú komunikáciu je potrebné prepnúť kľúč do polohy ON (RUN), stačí bez štartu motora, rovnako ako v prípade ELM327 bluetooth adaptérov.
Ak sa nepodarí do 60 sekúnd pripojiť, prejde zariadenie do úsporného režimu z dôvodu šetrenia autobatérie. V prípade pripojenia sa zobrazí hlavné menu.

Menu pozostáva z položiek:
  • SCAN - výpis chybových kódov (check engine), ich čistenie
  • GAUGE - realtime výpis hodnôt ako otáčky, rýchlosť, spotreba
  • TRIP - počítadlá ciest (denné, posledná jazda..)
  • MORE - prevažne nastavenia
Zariadenie sa ovláda 5 tlačidlami po stranách displeja. 4 tlačidlá fungujú vždy pre najbližšiu položku displeja (2 riadky, vľavo, vpravo). Piate tlačidlo vpravo dole funguje vždy ako vyskočenie do hlavného menu.

SCAN menu (tlačidlo vľavo hore)

- zobrazí chybové kódy (ak nejaké sú) a cez menu je možné ich zrušiť.

GAUGE menu (vpravo hore)

zobrazuje naraz 4 realtime hodnoty, ktoré možno prepínať nezávisle z výberu rôznych hodnôt.

4 zobrazované hodnoty

Kvôli obmedzeniam displeja sa používajú väčšinou 3-písmenové popisné skratky:

CLSD LP / OPEN LP - (closed/open loop) otvorený a uzavretý okruh spaľovania. Otvorený okruh nieje riadený počítačom, zvyčajne pri studenom motore alebo vysokých otáčkach. V mojom prípade iba pri brzdení motorom.
MAP / BST - (manifold absolute pressure)
MPG (mil/gal), KPG (km/gal), MPL (mil/L), LHK (L/100km), KPL (km/l) - okamžitá spotreba, obnovovanie 2 sekundy
MPH, KPH - rýchlosť
RPM - otáčky motora / min
TPS - (throttle position sensor) stlačenie plynového pedála 0-100
CWT / FWT - (water temp) teplota chladiacej kvapaliny
AVG - priemerná spotreba paliva
TFC - (trip fuel cost) cena paliva pre aktuálnu cestu
CPM - (cost per mile) aktuálna cena paliva za míľu
VLT - (voltage) napätie batérie (11-13V pri odstavenom motore, 13-15V pri bežiacom)
FIA / CIA - (intake air temp) teplota vzduchu na vstupe do motora, pri malých rýchlostiach podstatne vyššia ako vonkajšia
FPR - (fuel pressure) tlak paliva (meria máloktoré auto)
GPH / LPH - (liters per hour) spotreba paliva za hodinu, závisí od plynu, zaradenej rýchlosti a záťaže
IGN - (ignition timing) časovanie zapaľovania, väčší predstih resp menšie oneskorenie značí vyššiu úsporu paliva a väčší výkon. Limituje ho počet oktánov paliva, teplota vzduchu do motora, záťaž motora.
LOD - (engine load) záťaž motora, percentá max dostupného výkonu na daných otáčkach
HP - (horse power) vypočítaný výkon v koňoch
TFT - (transmission fluid temperature) teplota kvapaliny v prevodovke

TRIP menu (vľavo dole)

Zariadenie obsahuje 4 počítadlá dĺžky jázd - CURRENT, TODAY, PREVIOUS DAY, TANK / TANK TO EMPTY.
Záznam prebieha počas jazdy do sekcie CURRENT, po odstavení na aspoň 3 minúty sa skopírujú do TODAY. Ak sa auto nepoužije 8-10 hodín, hodnoty sa presunú do PREVIOUS DAY počítadla.
Pre aktuálnu jazdu, dnešnú a včerajšiu zobrazuje: priemernú spotrebu, spotrebované palivo, maximálnu teplotu chladiacej kvapaliny, prejdenú vzdialenosť, maximálne otáčky, čas, maximálnu a priemernú rýchlosť a cenu spotrebovaného paliva.
Počítadlo TANK a počítadlo dojazdu potrebuje správne nastavenú veľkosť nádrže a informovať zariadenie o dotankovaní. Pre presné hodnoty je potrebné vždy tankovať do plna.


MORE menu (vpravo dole)

-umožňuje konfiguráciu jednotiek, objemu motora, nádrže, možnosť doprogramovania kódov pre jednotlivé autá zo stránky, zmeniť farbu podsvietenia


Zapojenie


Pre konverziu signálov zberníc je použité takmer totožné zapojenie ako u ELM327 - tranzistory a rezistory, komparátory LM339 a pre HS-CAN zbernicu obvod MCP2551I.

Vstupné obvody

O napájanie sa starajú dva lineárne stabilizátory napätia LP2951 (5V / 100mA) s nízkou spotrebou naprázdno.
Hlavným obvodom je mikrokontrolér PIC 18F4580, tento obsahuje 32kB flash pamäť programu, 1.5kB pamäť RAM, 256B EEPROM. Pripojený je naň 10MHz kryštál. Obvod podporuje aj CAN bus zbernicu špecifickými registrami.

Mikrokontrolér

Výstup sa zobrazuje na čiernobielom displeji, ktorý obsahuje 2 riadky po 16 znakoch, pravdepodobne kompatibilný s HD44780 displejom. Displej je pripojený 14 pinovým "flat-flex" káblom.
O programovateľné podsvietenie sa starajú 3 tranzistory s výkonnejšími rezistormi s pripojením na 4pinový konektor.

Spotreba pri vyhľadávaní zbernice auta je 85mA so špičkami 90-110mA. V úspornom režime klesá na 3,9mA, teda zanedbateľnú hodnotu v porovnaním so spotrebou odstaveného auta.


Alternatívy


ScanGaugeII (149€) - programovateľné kódy
ScanGaugeE (94€) - menší grafický displej, zobrazuje malý stĺpcový graf spotreby a len 2 číselné hodnoty súčasne (možno predvoliť kombinácie ktoré dve spolu)
TurboGauge (125€) - dátum a čas jazdy, USB pripojenie pre upgrade firmware
UltraGauge (60$) - väčší grafický monochromatický displej, alarmy, svetlom regulované podsvietenie


Záver

Umiestnenie v zornom poli

Vzhľadom na použitý hardvér vyzerá ScanGauge veľmi predražené. Hodnotným zariadením ho však robí softvér. Malé rozmery ho robia vhodným pre umiestnenie do zorného uhla vodiča bez toho aby blokoval výhľad. Konkurencií zvyčajne chýba možnosť odpojenia samotnej jednotky od kábla.
Plusom oproti bluetooth adaptérom je že zariadenie má úsporný režim, môže ostať stále napojené, nie je potrebné ho pred jazdou špeciálne chystať a funguje po zapojení okamžite.
Medzi nevýhody patrí nemožnosť pripojenia k počítaču, alebo aspoň mimo auta do čítacieho režimu pre prepísanie nameraných hodnôt.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára