17. 9. 2015

Úprava - AVR component tester - zníženie spotreby

Rozhodol som sa znížiť spotrebu Component testeru postaveného zo stavebnice v minulom článku. Najjednoduchšie je znížiť prúd pretekajúci podsvietením displeja, keďže svieti výrazne.

Štandardne je na plošnom spoji napravo od konektora 220 ohm rezistor.

Krajné dva kontakty 15 a 16 sú určené pre podsvietenie dispeja.Podľa schémy je podsvietenie napájané za 5V stabilizátorom napriamo (stabilizátor je spínaný obvodom). Napätie na pinoch 15-16 bolo 3,02V. Z toho vyšiel prechádzajúci prúd 9mA, takmer polovica pri 20mA špičke odberu celého testera. Napätie na samotnej dióde 2,12V.

Úprava spočíva v nahradení rezistora 220ohm za 680ohm. Test po zapojení ukázal že displej je stále dostatočne čitateľný.


Po zámene klesla špičková spotreba z cca 20mA na 16mA, teda pokles o cca 4mA. Prepočet vráti prúd 3,7mA.

Túto jednoduchú úpravu sa pri tomto displeji určite oplatí urobiť. Spotreba mimo špičky dosahuje cca 16mA (teraz 12mA), úspora prúdu na osvetlení je konštantná počas celého behu prístroja, celková spotreba kolíše podľa behu programu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára