2. 9. 2015

Rozbor - slot-in cdrom GoldStar CRD8241B

Z kancelárskeho počítača Compaq (pentium 2) pochádza CD mechanika GoldStar CRD-8241B. Vyrobená v roku 1998 v Kórei vtedy už premenovanou firmou LG (lucky goldstar).
Zaujímavosťou je mechanika typu "slot-in", teda neobsahuje šuflík ale médium sa zasúva priamo do otvoru.


Na štítku je uvádzaná spotreba 5V 0.8A / 12V 1.4A, firmware 1.14, hardware D.
Z mechanickej stránky je zaujímavý slot-in mechanizmus namontovaný z vrchnej časti mechaniky, prevažne kovového materíalu. Dva oblúkové plasty držia médium a posúvajú.


Plošný spoj obsahuje tieto obvody:

OAK technology OTI912 - cdrom controller
9749C V53C664HK50 - cmos dram 64Kx16b
H88/3396 HD 64F3396F17 - hitachi single chip microcomputer
Sony CXD3003R - CD Digital Signal Processor with Built-in Digital Servo and DAC                         Sony A2556Q - RF amp for CD-ROM

Menšie obvody:
ba3939
2x 3403a 8116d - quad op-amp
3414a 75zh jrc - Dual High Output Current Operational Amplifier

Spodná strana:
BA6849FP - 3-phase motor driver for CD_RMOMs (16V 1.3A) - poháňa otáčky CD
M56759FP - 4-CHANNEL ACTUATOR DRIVER

Na vysúvanie CD média a posun hlavy sú použité klasické jednosmerné motorčeky, v prvom prípade s konaktami v krajných polohách a v druhom so snímačom otáčok.


Otáčanie médiom je vykonávané krokovým motorčekom, poháňaný je obvodom BA6849FP.

Na súčiastky sú vhodné:
2x lineárny jednosmerný motor
laserová hlava?
výstup na slúchadlá
tlačidlo
potenciometer hlasitosti
elektrolytické kondenzátory:
7x47uF 16V
220uF 10V
3x 100uF 6V

Zaujímavá je hlavička umiestnená pohyblivo na 4 drôtoch s cievkou a magnetmi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára