8. 2. 2017

Rozbor - čistička vzduchu Hyundai

Do vnútra čističky sa nechtiac vylial nápoj a tak som ju kvôli bezpečnosti otvoril a vyčistil. Ide o model Hyundai AP610. Spredu, odkiaľ po stranách nasáva vzduch, je otvoriteľná "zacvaknutím", v spodných 2/3 obsahuje rozmerný hepa filter, za ním uhlíkový filter v kovovej mriežke. Pod filtrami vidieť dva LED pásy a vstup do nasávania ventilátora.


Na zadnej strane je štítok, uvádza hlučnosť ventilátora, spotrebu 50W. Podľa recenzie (euronics) sú v nižších rýchlostiach hodnoty spotreby veľmi príjemné. Podľa môjho merania spotrebúva max 55W pri plných otáčkach, inak je to veľmi úsporných 4,5 a 9W.


Z prednej strany sa nachádzajú umiestnené v matici LED a napravo tlačidlá.


Tlačidlo vpravo hore ON/OFF slúži na zapnutie a vypnutie, AIR FLOW sekvenčne prepína režimy AUTO, QUIET, LOW, HI, čo sú rôzne otáčky ventilátora.
Spodná rada LED zobrazuje úroveň znečistenia filtra (podľa hodín používania?), tlačidlo napravo slúži na "reset" zašpinenia filtra po jeho výmene či očistení. Potrebu výmeny hlási LED vedľa tlačidla zapínania.


Po rozobraní zadnej steny vidieť riadiaci plošný spoj umiestnený pod LED a tlačidlami, obsahuje zároveň riadiaci mikrokontrolér. Je prepojený 6-vodičovým prepojom na plošný spoj napájania (X002).


Zdrojová časť obsahuje filter, usmerňovač a 100μF 400V kondenzátor. O nižšie napätie sa stará obvod VIPer22A od ST, impulzný zdroj 20W 60kHz (pdf).
Tesne nad zdrojom sa nachádza obvod TL431 a tranzistor C1012 (165V 60mA), táto kombinácia môže napájať dva ultrafialové LED pásy (2 x 8ks) umiestnené za hepa filtrom. Tieto budú zapojené sériovo pre vyššie napätie.

Hore vpravo sa nachádza obvod ST 063EC, čo je podľa všetkého opäť napäťový menič, veľmi rozšírený obvod MC34063 (pdf).
Zaujímavý je radiálny ventilátor, relatívne masívnejší, pripojený na dosku 5 vývodmi. Žeby obsahoval ovládanie otáčok priamo v sebe? Zdroj nízkeho napätia ho zjavne (kvôli svojmu max výkonu) nenapája.


Ako vidieť, dole je na dvoch vodičoch pripojený vyskonapäťový menič (podobný ako pre podsvetľovacie trubice v LCD displejoch), ktorý má elektródy vyvedené do miesta výduchu vo forme dvoch kefiek.
Z bezpečnostných dôvodov sa sieťový prívod po odobratí prednej steny odpojí.

Som celkom prekvapený koľko rôznych obvodov možno použiť v čističke vzduchu. Iste sa tým čistička aj chváli, no nikdy som ich nevidel použité v jednom výrobku naraz.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára